ubuntu 安装 Tinyproxy

By | 2018-11-27

非常简单方便:

1) apt-get install tinyproxy
2)编辑配置文件 /etc/tinyproxy.conf
     修改 port 8888 为你自定的端口
     修改 Allow xx.xxx.xxx.xxx  为你允许使用该代理服务器的网段,如果想全部允许把这行注释掉就可以了。
3)在启动项里加入以下命令行,修改 /etc/rc.local
      iptables -I INPUT -p tcp –dport 8888 -j ACCEPT
     也即防火墙允许8888这个端口通过
4)如果Tinyproxy不能开机启动,执行以下指令:
     systemctl enable tinyproxy
超级简单方便!!!!

發佈留言